Główne obszary działalności Instytutu obejmują organizację procesu dydaktycznego na kierunkach Informatyka i Inżynieria Procesów Technologicznych oraz prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie informatyka. Instytut prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Informatyka w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej, a także studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Procesów Technologicznych (IPT). Ponadto działalność dydaktyczna Instytutu obejmuje prowadzenie zajęć z przedmiotów informatycznych na kierunkach studiów prowadzonych przez inne jednostki UPH, w tym Technologii Informacyjnych oraz zajęć z Tyfloinformatyki.


Studia na kierunku Informatyka są studiami o profilu praktycznym co oznacza, że studenci spędzają kilka miesięcy na praktykach i stażach we współpracujących z Instytutem firmach oraz instytucjach. Pracują przy realnych projektach i uczą się jak wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Studenci kierunku Informatyka mogą specjalizować się w kierunku programowania i baz danych, sieci komputerowych, grafiki komputerowej i systemów mobilnych. Z kolei studia na kierunku IPT obejmują wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, chemii, fizyki, budownictwa, geodezji, automatyki i budowy maszyn. Studia te są prowadzone w ścisłej współpracy z kilkoma największymi ośrodkami przemysłowymi w regionie i mają charakter dualny. Oznacza to, że każdego roku student spędza trzy miesiące na stażach i praktykach poznając tajniki pracy w zakładach przemysłowych.


Zakres badań prowadzonych w Instytucie obejmuje szerokie spektrum tematów związanych z informatyką. Są to między innymi zagadnienia teoretyczne związane ze złożonością obliczeniową, problemem spełnialności, automatyczną weryfikacją i obliczeniami symbolicznymi, tematy z dziedziny sztucznej inteligencji obejmujące algorytmy inspirowane naturą, automaty komórkowe, sztuczne sieci neuronowe i inne metody uczenia maszynowego. Ponadto badania prowadzone w Instytucie dotyczą problemów planowania, harmonogramowania i optymalizacji, technologii wspierających osoby z niepełnosprawnościami, a także różnorodne zastosowania chmury obliczeniowej, robotów i dronów.

W Instytucie działa studenckie Koło Naukowe Studentów Informatyki Genbit, w ramach którego studenci rozwijają swoje pasje i zainteresowania informatyczne. W ramach pracy w Kole studenci od lat organizują liczne przedsięwzięcia między innymi konferencję Inżynieria Gier Komputerowych oraz Targi Gier Komputerowych, które skupiają fanów i twórców gier, a także konferencję Współczesne Zastosowania Informatyki, podczas której spotykają się pasjonaci wielu nauk, zarówno technicznych, jaki i przyrodniczych, ekonomicznych oraz społecznych. W Instytucie Informatyki działa także Akademicka Galeria Fotografii imienia Stefana Skulimowskiego będąca elementem integracji środowiska przez kontakt ze sztuką, inspiracją studentów do działań artystycznych, a także miejscem twórczej i koleżeńskiej atmosfery dialogu.


Siedziba Instytutu mieści się w budynku przy ulicy 3 Maja 54.

 

Zobacz również:

Tekst w języku łatwym do czytania

etr logo