Kierunek INFORMATYKA

Rozkłady dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (semestr letni 2023/24)
Rok studiówFormat PDFWersja dostępna cyfrowo
Rozkład zajęć dla pierwszego roku:  Plik w formacie PDF  
Rozkład zajęć dla drugiego roku:  Plik w formacie PDF  
Rozkład zajęć dla trzeciego roku:  Plik w formacie PDF  

 

Rozkłady dla studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia (semestr letni 2023/24)
Rok studiówFormat PDFWersja dostępna cyfrowo
Rozkład zajęć dla pierwszego roku:  Plik w formacie PDF  
Rozkład zajęć dla drugiego roku:  Plik w formacie PDF  
Rozkład zajęć dla trzeciego roku:  Plik w formacie PDF  
Rozkłady dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia (semestr letni 2023/24)
Rok studiówFormat PDFWersja dostępna cyfrowo
Rozkład zajęć dla pierwszego roku:  Plik w formacie PDF  
Rozkład zajęć dla drugiego roku:  Plik w formacie PDF  

 Data aktualizacji rozkładów: 27 marca 2024 r. (dodano rozkłady zajęć dla I roku studiów II stopnia).

 

Kierunek INŻYNIERIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

Rozkłady dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (semestr zimowy 2023/24)
Rok studiówFormat PDFWersja dostępna cyfrowo
Rozkład zajęć dla pierwszego roku: Plik w formacie PDF  
Rozkład zajęć dla trzeciego roku:   Plik w formacie PDF  

 

Data aktualizacji rozkładów: 2 października 2023 r. (zmieniono rozkłady dla I roku studiów stacjonarnych)